Zen Fredrikstad

Zen meditasjon og Zen buddhisme i Østfold.

Velkommen til nettsidene våre. Zen Fredrikstads formål er å praktisere zen meditasjon i et fellesskap av likeverdige mennesker med sikte på medfølelse, visdom og frigjøring.

Vi treffes ukentlig for å meditere sammen. I tillegg arrangerer vi kurs og heldagsmeditasjoner.