Zen Fredrikstad

OBS! Vi har innstilt våre aktiviteter grunnet koronavirus. Se menyen «Aktuelt».

Zenmeditasjon og Zenbuddhisme i Østfold.

Velkommen til nettsidene våre. Zen Fredrikstads formål er å praktisere zenmeditasjon i et fellesskap av likeverdige mennesker med sikte på medfølelse, visdom og frigjøring.

Vi treffes ukentlig for å meditere sammen. Våre faste meditasjonstider er onsdager kl. 18 – 20. I tillegg arrangerer vi kurs og heldagsmeditasjoner.