Kontakt

Zen Fredrikstad

Gate-/postadresse: Binggården, Kirkegaten 31B, 1632 Gamle Fredrikstad

E-post: zenfredrikstad@gmail.com

Internett: www.zenfredrikstad.no

Organisasjonsnr: 988813672

Kontonummer: 1503 4483 938

Vippsnummer: 510004