Grunnleggende buddhisme

Buddhismen ønsker å utvikle visdom og medfølelse / uselvisk kjærlighet på veien til opplysning (oppvåkning, Buddha- tilstanden). Dette er en mulighet fordi alle har en iboende Buddha natur.

Buddha Sakyamuni (den vise fra Sakya-klanen). Den historiske Buddha.

 • Født som livsnytende prins
 • som etterpå praktiserte streng askese
 • som fant den gyldne middelvei som unngår ekstremer, og som alle mennesker kan gå

De fire edle sannheter

 • Sannheten om at lidelse finnes
 • Sannheten om at lidelsen har et opphav. Nemlig klynging forårsaket av de tre dårlige sinnstilstandene uvitenhet, begjær og vrede
 • Sannheten om at lidelsens opphør er mulig
 • Sannheten om veien til lidelsens opphør. Nemlig den gyldene middelvei

Den gyldne middelvei kalles også for den 8-delte veien som har 3 hovedaspekter

 • Visdom
  • Rett forståelse (tanke)
  • Rett intensjon (vilje)
 • Etikk
  • Rett tale
  • Rett handling
  • Rett levevei
 • Disiplin
  • Rett anstrengelse
  • Rett oppmerksomhet
  • Rett konsentrasjon

Etiske regler

 • Ikke drepe
 • Ikke ta det som ikke er gitt (ikke stjele)
 • Ikke misbruke sex
 • Ikke snakke tankeløst
 • Ikke misbruke rusmidler

Utvikle gode egenskaper (paramitaer)

 • Sjenerøsitet
 • Disiplin
 • Tålmodighet
 • Iherdighet
 • Meditasjon
 • Visdom