Meditasjon

Grunnkurs i Zenmeditasjon arrangeres regelmessig. Det gis innføring i sittende meditasjon (zazen) med vekt på pust og kroppsholdning. Begge deler brukes til oppmerksomhetstrening i meditasjonen. Dette gir oss mulighet til å observere både tanker, følelser og fornemmelser, og gi slipp på disse, noe som i sin tur bidrar til bl.a. avspenning og tilstedeværelse. I tillegg til sittende meditasjon gis det også innføring i gående meditasjon, en teknikk som benyttes imellom periodene med sittende meditasjon.

Vi tar imot påmeldinger løpende, og setter opp kurs ut fra det. Alle våre kurs arrangeres i våre lokaler. For kart og adresse, se her. For påmelding eller nærmere informasjon, send e-post til zenfredrikstad@gmail.com.