Overenskomsten og forstandere

Foreningen driftes i henhold til Overenskomsten.

Forstander: Vitek Novak

mobil: 958 73 052

Medforstander: Lars Bjørnland

mobil: 980 01 480