Medlemskap

Alle som er enige i foreningens formål (se forsiden) kan bli medlemmer i Zen Fredrikstad.

I tillegg kan man melde seg inn i Zen Fredrikstad som trossamfunn. Dette forutsetter at man er utmeldt fra andre trossamfunn.

Alle nordmenn blir ved fødsel automatisk medlem i Den norske kirke såfremt de ikke blir meldt inn i annet trossamfunn.

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, enkeltpersoner eventuelt står oppført som medlem i.

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene er 75 00 75 00


Nettsteder/blanketter for ut- og innmelding fra trossamfunn:
Generell utmeldingsblankett fra et trossamfunn
Blankett for innmelding i Zen Fredrikstad som trossamfunn