Overenskomsten

Foreningen driftes i henhold til Overenskomsten.