Zen Fredrikstad

Zenbuddhisme og meditasjon i Østfold.

Velkommen til nettsidene våre. Zen Fredrikstads formål er å praktisere zenmeditasjon i et fellesskap av likeverdige mennesker med sikte på medfølelse, visdom og frigjøring. Virksomhten er basert på læren om alle veseners Buddhanatur.